Anamedia.az da təklif edəcəyimiz saytda  reklam yerləri və qiymətləri ilə tanış olun. Saytda reklam yerləşdirmək üçün aşağıdakı vasitələrlə əlaqə saxlayın. Yerləşdirilən reklamınız həmçinin anamedia.az- ın facebook səhifəsində də paylaşılacaq. Bütün xəbərlər facebookda pullu reklam edilir və 100 dən çox  facebook qrupda paylaşılır buna görə də xəbərin sonunda yerləşdirilən reklam daha böyük kütləyə göstərilir. Bu isə saytda reklamınızın gün ərzində 7000 -ə qədər adamın izlənilməsi deməkdi.

anamedia.az@gmail.com